1- İADE VE GERİ ÖDEME POLİTİKASI

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünün tesliminden sonra Alıcı‘ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin Alıcı‘nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı‘ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde Satıcı’ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir. Alıcı 3 (üç) gün içerisinde ürünü Satıcı’ya iade etmez ise bu halde artık siparişi ve ürünü kabul etmiş, siparişe muvafakat etmiş sayılır. Ürün bedeli kendisinden tahsil edilir.

Alıcı, başkasına ait bir kredi kartı, debit kartı kullanarak ürün alıyor ise, söz konusu kredi kartı ve debit kartına ilişkin bilgileri hukuka uygun olarak vakıf olduğunu, bütün hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan kabul ve taahhüt eder.

Kredi kartı ve debit kart hamilinin kartın ait olduğu bankaya “rıza dışı işlem “ bildiriminde bulunması halinde Satıcı, uyuşmazlık neticeleninceye kadar ürünleri göndermeyip uhdesinde tutma hakkını saklı tutar.

Alıcı’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, Satıcı’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

2-CAYMA HAKKI:

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (On dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (On dört) günlük süre içinde Satıcı’ya faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve Taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde, kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 10 (On) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir. Satıcı’ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde Alıcı (Tüketici), Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yoluyla cayma hakkı bildiriminin Satıcı’ya ulaşmasından itibaren 10 (On) gün içerisinde Ürün/Ürünleri Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi Satıcı’ya ilettiği tarihten itibaren 10 (On) gün içinde Ürün/Ürünleri geri göndermediği halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

Ürün Satıcı’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da (muhasebe kayıtları ile tutarlılığı sağlamak amacıyla) iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte ya da en geç ürünün gönderilmesinden itibaren 5 (Beş) gün içerisinde Satıcı’ya gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak Alıcı’ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp Alıcı tarafından imzalanacaktır.

Alıcı’ya iade ödemesinin yapılması, ürünün Satıcı’ya tam, eksiksiz ve bozulmadan iade edilmiş olması şartına bağlıdır.

3-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin ve açılmış paketlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürün/Ürünlere ilişkin sözleşmeler.
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürün/Ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan Ürün/Ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan Ürün/Ürünlere ilişkin sözleşmeler.
  • Ürün/Ürünlerin tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi Ürün/Ürünlere ilişkin sözleşmeler.
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan Ürün/Ürünlere ilişkin sözleşmeler.

4- SİPARİŞ İPTALİ

Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır ve hizmet tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (Bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).
Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.